Broedvogels

Uit Avifauna Zeelandica
Ga naar: navigatie, zoeken

Publicaties:

TitelDocument
Aantallen van de broedvogels in Zeeland in 1979-83Bestand:Meininger-P-L-1987-Aantallen-van-de-broedvogels-in-Zeeland-in-1979-83-rapport-Middelburg.pdf
Aantalsschattingen van broedvogels in Zeeland in 1998-2000Bestand:Sovon-informatierapport 200309 aantalschattingen broedvogels zeeland 1998-2000.pdf
Avifauna van Walcheren in 1956.Bestand:Van-Lynden-1956-Avifauna-van-Walcheren-in-1956.pdf
BMP rapport 10 jaar Gat van Pinte 2010-2019Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2010-2019.pdf
BMP-rapport Gat van Pinte 2020Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2020 definitief.pdf
BMP-rapport Gat van Pinte 2020 (bijlagen)Bestand:17230 Gat van Pinte Zaamslag 2020 definitief.pdf
Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019.Bestand:Vergeer et al 2019a Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland 2013-19 Sovon rapport.pdf
Broedende Steltkluten Himantopus himantopus in Nederland in 1990Bestand:Meininger 1991 Broedende Steltkluten in Nederland in 1990 Limosa 64.pdf
Broedpoging van Dwergmeeuw Larus minutus in het Krammer-Volkerak in 1992Bestand:Meininger 1992 Broedpoging Dwergmeeuw Krammer-Volkerak Limos 65 -170-171.pdf
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Strucker Wolf 2002 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2001.pdf
Broedvogelonderzoek Oranjezon 2015Bestand:Broedvogelrapport Oranjezon 2015.pdf
Broedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020.Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020.pdf
Broedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020.pdf
Broedvogels Grevelingen 2017.Bestand:Broedvogels Grevelingen 2017.pdf
Broedvogels Grevelingen 2020Bestand:Broedvogels Grevelingen 2020.pdf
Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoortenBestand:Vermeersch et al 2020 BroedvogelsInVlaanderen2013-2018.pdf
Broedvogels in het Veerse Meer in 1979Bestand:Meininger Mullie 1980 Broedvogels in het Veerse Meer in 1979 ddmi 80-219.pdf
Broedvogels in het natuurreservaat ‘Plaskreek’ in het broedseizoen 2020.Bestand:Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2020.pdf
Broedvogels op het Paulinaschor in 2020Bestand:Broedvogels op het Paulinaschor in 2020.pdf
Broedvogels van 't Vroon in Westkapelle. Verslag van de jaren 2007 en 2008.Bestand:Broedvogels vroon 2007-2008.pdf
Broedvogels van De Hals van Zuid-Beveland in 1999. Tellingen in het kader van het Atlasproject 1998-2000.Bestand:Broedvogels Van De Hals van Zuid-Beveland 1999 Mark Hoekstein.pdf
Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018Bestand:Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018 Hoekstein.pdf
Broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015Bestand:Broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015 Hoekstein.pdf
Broedvogels van SBB-objecten rond het Veerse Meer en op Zuid-Beveland in 2015Bestand:Broedvogels Veerse Meer 2015 Vergeer.pdf
Broedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016Bestand:Broedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016 Hoekstein.pdf
Broedvogels van de Boswachterij Westerschouwen in 2007.Bestand:Broedvogels van de Boswachterij Westenschouwen in 2007 Hoekstein en Boeren.pdf
Broedvogels van de Inlaag Coudorpe (Inlaag 2005) in de jaren 2007-2009Bestand:Broedvogels van de Inlaag Coudorpe Inlaag 2005 in de jaren 2007-2009 Hoekstein en Hannewijk.pdf
Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020Bestand:Rap 2020-56 Broedvogels-Kop-Schouwen-2020.pdf
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland in 2000.Bestand:Hoekstein 2000 broedvogels zak van zuid-beveland 2000 Sovon inv rap 2000-28.pdf
Broedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018. Met een overzicht van de aantalsontwikkeling en het broedsucces van kustbroedvogelsBestand:Vergeer Sluijter Lilipaly 2018 Broedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018 Sovon-rapport 2018 75.pdf
Broedvogels van het Oosterscheldegebied c.a. in 1978.Bestand:Baptist en Meininger 1979 Broedvogels Oosterscheldegebied ca in 1978 DDMI-79-07.pdf
Broedvogels van het Rammegors 2005Bestand:Broedvogels van het Rammegors 2005 Hoekstein.pdf
Broedvogels van het Rammegors in 1998Bestand:Broedvogels van het Rammegors 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199821.pdf
Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. Een inventarisatie van objecten van Staatsbosbeheer en NatuurmonumentenBestand:Hoekstein et al 2009 Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. SOVON inv rapport 2009-23.pdf
Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord, Slik de Kil, Plasjes de Punt, Slikken van Bommenede in 2017.Bestand:Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen in 2017 Hoekstein.pdf
Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord - Slik de Kil - Plasjes de Punt - Slikken van Bommenede in 2018Bestand:Broedvogel van vier BMP plots in de Grevelingen 2018 Hoekstein.pdf
Broedvogels van zes Schouwse inlagen in 1998Bestand:Broedvogels zes schouwse inlagen in 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199822.pdf
Broedvogels van ‘t Sloe en Zuidgors in 2014Bestand:Broedvogels van het Sloe en het Zuidgors in 2014 Hoekstein.pdf
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in het Deltagebied in 1979-82Bestand:Meininger 1984 Bruine Kiekendief broedvogel Deltagebied. LImosa 57 081-086.pdf
Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94 Takkeling 3 28-31.pdf
De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967, aanvullingen 1 t/m 18Bestand:Enkelaar Avif W Z Vlaanderen aanvullingen 1 tm 18.pdf
De Avifauna van West-Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967.Bestand:Enkelaar H samensteller 1967 De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 - 1967.pdf
De Kuup van Swennen, een Noordbevelandse inlaagBestand:Dln1976-kuup-van-swennen.pdf
De Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuwBestand:Meininger Arts 1997 Strandplevier als broedvogel in Nederland. LImosa 70.pdf
De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge. Broedseizoen en najaar 1956.Bestand:Maebe en Van der Vloet 1957 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Broedseizoen en najaar 1956 Giervalk 47.pdf
De avifauna van het Verdronken Land van SaaftingeBestand:Maebe en Van der Vloet 1956 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Giervalk 46.pdf
De broedvogels van het duingebied van SchouwenBestand:Haperen van 1979 De broedvogels van het duingebied van Schouwen.pdf
De stand van de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) voorheen en thans in West Zeeuwsch-Vlaanderen (met aanvulling)Bestand:Enkelaar 1962 Blauwe Reiger in West-Zeeuwsch Vlaanderen.pdf
Evaluatie broedvogels van het kreek- en weidegebied Zwartenhoek 1970-1996Bestand:De Smet A Broedvogels Zwartenhoek 1970 - 1996.pdf
Grevelingenverslag 2016.Bestand:De Kraker 2017 Grevelingenverslag 2016.pdf
… overige resultaten