JethroOverzicht

Uit Avifauna Zeelandica
Ga naar: navigatie, zoeken

252

PublicatieTitelAuteur(s)Publicatie datum
Bestand:17230 Gat van Pinte Zaamslag 2020 definitief.pdfBMP-rapport Gat van Pinte 2020 (bijlagen)Broekhoven, B. van2020
Bestand:318108.pdfWatervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta in 2016/2017.Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. en Wolf P.A.2018
Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers december 2006.pdfOverzicht tellingen slaapplaats Kleine Zilverreiger 2006, inclusief tellingen SaefthingeHannewijk A.2006
Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2005-06 en winter 2006-07.pdfOverzicht tellingen slaapplaats Kleine Zilverreiger 2006, 2007 Deltagebied en West-VlaanderenHannewijk A.2007
Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2007-08.pdfOverzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2007-08Hannewijk A.2008
Bestand:Andre Hannewijk Verslag slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers januari en februari 2006.pdfSlaapplaatstelling Kleine zilverreigers, februari 2006Hannewijk A.2006
Bestand:Andre Hannewijk Verslag slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers maart 2006.pdfSlaapplaatstelling Kleine zilverreigers, maart 2006Hannewijk A.2006
Bestand:Arts 1996 Broedsucces kustbroedvogels Delta-1996 Bureau Waardenburg rapport 96-71.pdfHet functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 1 Veldonderzoek broedseizoen 1996Arts F.A.1996
Bestand:Arts 1997 Broedsucces kustbroedvogels Delta-DPM Culemborg.pdfHet functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 2 -Veldonderzoek broedseizoen 1997Arts F.A.1997
Bestand:Arts 1998 Broedsucces kustbroedvogels Delta-DPM Culemborg.pdfHet functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 3 - Veldonderzoek broedseizoen 1998Arts F.A.1998
Bestand:Arts Meininger 1994 Reconstructie Kustbroedvogels Westerschelde-BuWa RIKZ.pdfKustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructieArts F.A. & Meininger P.L.1994
Bestand:Arts Meininger 1994 Reconstructie Watervogels Westerschelde-BuWa RIKZ.pdfWatervogels in de Westerschelde 1900-1990: een reconstructieArts F.A. & Meininger P.L.1994
Bestand:Arts Meininger 1995 Foeragerende sterns Westerschelde - een verkening i v m de verdieping RIKZ.pdfFoeragerende sterns in het Westerschelde estuarium: een verkenning in verband met de verdiepingArts F.A. & Meininger P.L.1995
Bestand:Arts Meininger 1997 Ecologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosetta.pdfEcologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosettaArts F.A. & Meininger P.L.1997
Bestand:Arts Meininger-1997 Wintersterfte Delta1997 Werkdocument RIKZ-OS 97810X.pdfVogelsterfte in het Deltagebied in de winter 1996/97Arts F.A. & Meininger P.L.1997
Bestand:Arts Meininger-1998-Kustbroedvogels-Oosterschelde Westerschelde knelpunten en kansen BuWa RIKZ.pdfKustbroedvogels langs Oosterschelde en Westerschelde: ontwikkelingen, knelpunten en perspectievenArts F.A. & Meininger P.L.1998
Bestand:Arts et al 2017 Kustbroedvogels Deltagebied 2016.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2016Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Wolf P.A. & Wijnant L.2017
Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2017.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2017Arts F.A., Hoekstein M.S.J., Lilipaly S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. & Wolf P.A.2018
Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2018.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2018Arts F.A., Hoekstein M.S.J, Lilipaly S.J., van Straalen K.D., Sluijter M., Wolf P.A. 2019.2018
Bestand:Arts et al 2019 Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2017 2018.pdfWatervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2017/2018Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. & Wolf P.A. 2019.2019
Bestand:Avifauna van de Braekmanpolder Suetens et al 1961.pdfDe avifauna van de BraekmanpolderSuetens W., van den Steen J., Vande Weghe J.P., Van Impe J. & Wille H. 1961.1961
Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2014.pdfBMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2014Molenaar H.november 2013
Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2015.pdfBMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2015Molenaar H.november 2015
Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2016.pdfBMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016Molenaar H.november 2016
Bestand:BMP-Margarethapolder-2008.pdfMargarethapolder - BMP project 2008Sol, C.2008
Bestand:BMP-Margarethapolder-2009.pdfMargarethapolder - BMP project 2009Sol, C.2009
Bestand:BMP-Margarethapolder-2010.pdfMargarethapolder - BMP project 2010Sol, C.2010
Bestand:BMP-Margarethapolder-2011.pdfMargarethapolder - BMP project 2011Sol, C.2011
Bestand:BMP-Margarethapolder-2012.pdfMargarethapolder - BMP project 2012Sol, C.2012
Bestand:BMP-Margarethapolder-2013.pdfMargarethapolder - BMP project 2013Sol, C.2013
Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2011.pdfBMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011Molenaar H.2011
Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2012.pdfBMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012Molenaar H.2012
Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2013.pdfBMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013Molenaar H.2013
Bestand:BMP-in-Saeftinghe-in-2008.pdfBMP in Saeftinghe 2008Buise M.2009
Bestand:Bapist en Meininger 1996 Vogels van de Voordelta 1975-95 Rapport RIKZ-96-018 Rijksistituut voor Kust en Zee Middelburg.pdfVogels van de Voordelta 1975-95Baptist H.J.M. & Meininger P.L. (redactie)1996
Bestand:Baptist ea 1988 Gevleugeld onderzoek.pdfGevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen.Baptist H.J.M., Colijn F., Marteijn E.C.L., Meininger P.L., Meire P.M. & Twisk F.1988
Bestand:Baptist en Meininger 1979 Broedvogels Oosterscheldegebied ca in 1978 DDMI-79-07.pdfBroedvogels van het Oosterscheldegebied c.a. in 1978.Baptist H.J.M. & Meininger P.L.1979
Bestand:Beekman DEKOPVANSCHOUWENONDERHETZAND.pdfDe Kop van Schouwen onder het zand : duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eilandBeekman F.2006
Bestand:Berg A van den Baptist en Meininger 1978 Twee broedgevallen Middelste Zaagbek Limosa 51 001-005.pdfTwee broedgevallen van de Middelste Zaagbek (Mergus serrator) in het Grevelingenmeervan den Berg A., Baptist H.J.M. & Meininger P.L.1978
Bestand:Berrevoets-Meininger-2004-Dijkverbeteringswerken Westerschelde en watervogels- rikz2004027.pdfDijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogelsBerrevoets C.M. & Meininger P.L.2004
Bestand:Blomert en Meininger 1998 - Watervogels in het Detagebied - wintersterfte en draagkracht RIKZ-98-004.pdfWatervogels in het Deltagebied : wintersterfte en draagkrachtBlomert A.M. & Meininger P.L.1998
Bestand:Bosuil-in-Zeeland.pdfZeeuws-Vlaanderen een bolwerk van de Bosuil (Strix aluco) in Zeeland, maar hoe lang nog?Castelijns, H.2009
Bestand:Bosveld Dorrestein Meininger 1998 Visdieven in gevaar IBN-rapport 361 Wageningen.pdfVisdieven in gevaar - Een pilot-studie naar oorzaken van verminderd broedsucces van Visdieven (Sterna hirundo) broedend op het sluiscomplex bij TerneuzenBosveld A.T.C., Dorrestein G.M. & Meininger P.L.1998
Bestand:Bouma Vethaak Meininger Holland 2000 De visdiefkolonie Sterna hirundo bij Terneuzen blijven er problemen Rapport RIKZ-2000 045.pdfDe visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen?Bouma S., Vethaak D., Meininger P. & Holland A.2001
Bestand:Broed2007.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2007Strucker, R., Hoekstein, M., Wolf, P.2008
Bestand:Broedresultaten-Kleine-Zilverreigers-Braakmanpolder-1999-2007.pdfBroedresultaten Kleine Zilverreigers BraakmanpolderCastelijns H.2007
Bestand:Broedsucces kustbroedvogels Delta-2005.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A.2006
Bestand:Broedsucces-van-kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2018.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018Lilipaly S.J., Wolf P.A., Sluijter M.,Arts F.A., Hoekstein M.S.J. & van Straalen K.D.2019
Bestand:Broedvogel van vier BMP plots in de Grevelingen 2018 Hoekstein.pdfBroedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord - Slik de Kil - Plasjes de Punt - Slikken van Bommenede in 2018Hoekstein M.2018
Bestand:Broedvogel-inventarisatie-Poelbos-2000.pdfBroedvogelinventarisatie Poelbos 2000Hannewijk A.2000
Bestand:Broedvogelinventarisatie Oranjezon 2002.pdfBroedvogelinventarisatie Oranjezon en Oranjebosch 2002Geertse G.2003
Bestand:Broedvogelinventarisatie-Middelburg-2009.pdfBroedvogelinventarisatie Middelburg 2009Walhout J.M.2009
Bestand:Broedvogelinventarisatie-terneuzen-2007.pdfBroedvogelinventarisatie Terneuzen 2007Wieland, A.2007
Bestand:Broedvogelinventarisatie-terneuzen-2010.pdfBroedvogelinventarisatie Terneuzen 2010Wieland, A.2011
Bestand:Broedvogelkartering Schouwen en Tholen 2018.pdfBroedvogelkartering Schouwen en Tholen 2018Klootwijk M.2018
Bestand:Broedvogelonderzoek 2008-2009.pdfBroedvogelonderzoek op Walcheren in 2008 en 2009Leeftink, K., Walhout, J.2010
Bestand:Broedvogelrapport Oranjezon 2015.pdfBroedvogelonderzoek Oranjezon 2015Speksnijder E.2016
Bestand:Broedvogelrapport Saeftinghe 2004.pdfBroedvogelonderzoek 2004 In Het Verdronken Land van SaeftingheCastelijns W. & Wieland A.P.2005
Bestand:Broedvogelrapport Saeftinghe 2012web.pdfBroedvogelonderzoek In Het Verdronken Land van Saeftinghe 2012Castelijns W., Wieland A., Buise M., Speksnijder E. & Calle P.2014
Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020.pdfBroedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020.Verroken D.2021
Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020.pdfBroedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020Verroken D.2021
Bestand:Broedvogelrapport2003.pdfBroedvogelinventarisatie Duingebied Oranjezon 2003Geertse G.2005
Bestand:Broedvogels 2014 SBB Walcheren def.pdfBroedvogels van enkele SBB-terreinen op Walcheren.Groen F.M. van & van der Lans F. 2014.2014
Bestand:Broedvogels Braakman en andere SBB gebieden in ZeeuwsVlaanderen-2017.pdfBroedvogels van Zeeuws Vlaanderen West, de Braakman en Axel/Zaamslag. Inventarisatie 2017.Feenstra M., van Groen F.M. & Laan S.2017
Bestand:Broedvogels Grevelingen 2017.pdfBroedvogels Grevelingen 2017.Kraker, C. de2018
Bestand:Broedvogels Grevelingen 2019.pdfBroedvogels Grevelingen 2019 - BMP-plots + kustbroedvogelsKraker, C. de2020
Bestand:Broedvogels Grevelingen 2020.pdfBroedvogels Grevelingen 2020Kraker, C. de2021
Bestand:Broedvogels Slikken van de Heen West en de Plaat van de Vliet HZL 2019.pdfBroedvogels Slikken van de Heen West en de Plaat van de Vliet HZL 2019Gegevens van Stichting Het Zeeuwse Landschap2019
Bestand:Broedvogels Van De Hals van Zuid-Beveland 1999 Mark Hoekstein.pdfBroedvogels van De Hals van Zuid-Beveland in 1999. Tellingen in het kader van het Atlasproject 1998-2000.Hoekstein M.2000
Bestand:Broedvogels Veerse Meer 2015 Vergeer.pdfBroedvogels van SBB-objecten rond het Veerse Meer en op Zuid-Beveland in 2015Vergeer J.W.2015
Bestand:Broedvogels Zuid West Walcheren 2014 AvGilst BMP 7448.pdfBroedvogels 2014 Zuidwest Walcheren. BMP 7448.Gilst A. van2015
Bestand:Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2018 en 2019.pdfBroedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2018 en 2019Verroken D.2019
Bestand:Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2020.pdfBroedvogels in het natuurreservaat ‘Plaskreek’ in het broedseizoen 2020.Verroken D.2021
Bestand:Broedvogels op het Paulinaschor in 2020.pdfBroedvogels op het Paulinaschor in 2020Verroken D.2021
Bestand:Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018 Hoekstein.pdfBroedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018Hoekstein M.2018
Bestand:Broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015 Hoekstein.pdfBroedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015Hoekstein M.2015
Bestand:Broedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016 Hoekstein.pdfBroedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016Hoekstein M.2016
Bestand:Broedvogels van de Boswachterij Westenschouwen in 2007 Hoekstein en Boeren.pdfBroedvogels van de Boswachterij Westerschouwen in 2007.Hoekstein M. & Boeren O.2007
Bestand:Broedvogels van de Inlaag Coudorpe Inlaag 2005 in de jaren 2007-2009 Hoekstein en Hannewijk.pdfBroedvogels van de Inlaag Coudorpe (Inlaag 2005) in de jaren 2007-2009Hoekstein M. & Hannewijk A.2010
Bestand:Broedvogels van het Rammegors 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199821.pdfBroedvogels van het Rammegors in 1998Hoekstein M.1998
Bestand:Broedvogels van het Rammegors 2005 Hoekstein.pdfBroedvogels van het Rammegors 2005Hoekstein M.2005
Bestand:Broedvogels van het Sloe en het Zuidgors in 2014 Hoekstein.pdfBroedvogels van ‘t Sloe en Zuidgors in 2014Hoekstein M.2014
Bestand:Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen in 2017 Hoekstein.pdfBroedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord, Slik de Kil, Plasjes de Punt, Slikken van Bommenede in 2017.Hoekstein M.2017
Bestand:Broedvogels vroon 2007-2008.pdfBroedvogels van 't Vroon in Westkapelle. Verslag van de jaren 2007 en 2008.Arts F.2009
Bestand:Broedvogels zes schouwse inlagen in 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199822.pdfBroedvogels van zes Schouwse inlagen in 1998Hoekstein M.1998
Bestand:Broedvogels-De-Hollandse-Hoeve-2002.pdfBroedvogels van De Hollandse Hoeve in 2002Hoekstein, M.2002
Bestand:Broedvogels-Schotsman-1998.pdfBroedvogels van het noordelijk deel van de Schotsman 1998Hannewijk, A., Hoekstein, M.1998
Bestand:Buise M A 2011 Jacht Saeftinghe - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Jaarboek 2010 2011.pdfDe watervogeljacht in Het Verdronken Land van SaeftingheBuise M.A.2011
Bestand:Buise Wieland 2003 Grondeleenden en Steltlopers in Zeeuws- Vlaanderen Broedvogelinventarisatie 2001- 2002.pdfGrondeleenden en Steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen - Broedvogelinventarisatie 2001- 2002Buise M.& Wieland A.2003
Bestand:Canisvliet-2009-2010.pdfNatura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2009-2010 Vogels & OngewerveldenTombeur, F.2010
Bestand:Castelijns 1986 Vogels van het Braakmangebied Deel 1 Broedvogels.pdfVogels van het Braakmangebied - Deel 1 - BroedvogelsCastelijns H. (red.)1986
Bestand:Castelijns W 2015 Broedvogelonderzoek in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en De Wildelanden.pdfBroedvogelonderzoek 2015 in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en De Wildelanden.Castelijns W.2015
Bestand:Castelijns et al 1986 Broedvogels-Braakmangebied- broedvogels.pdfVogels van het Braakmangebied - Deel 1 - BroedvogelsCastelijns H., Capello M., Poortvliet J. & Jansen M.1986
Bestand:DLN0741982039.pdfGestuwde vogelvoorjaarstrek langs de kustWedts de Swart, J.C.1971
Bestand:De Kraker 2017 Grevelingenverslag 2016.pdfGrevelingenverslag 2016.Kraker C. de2017
Bestand:De Kraker 2018 - Watervogels Krammer 2017-2018.pdfWatervogeltellingen Krammer 2017-2018. Traject Oude Tonge/Philipsdam. Periode april 2017 t/m maart 2018Kraker C. de2018
Bestand:De Kraker 2018 Grevelingenverslag 2017.pdfGrevelingenverslag 2017Kraker C. de2018
Bestand:De Kraker 2019 Broedvogels Grevelingen 2018.pdfBroedvogels Grevelingen 2018Kraker, C. de2019
Bestand:De Smet 2019 Stadsvogelonderzoek in Terneuzen 22022019.pdf10 jaar stadsvogelonderzoek 2008 - 2017 Katspolder - Zeldenrust TerneuzenSmet A. de2019
Bestand:De Smet A Broedvogels Zwartenhoek 1970 - 1996.pdfEvaluatie broedvogels van het kreek- en weidegebied Zwartenhoek 1970-1996Smet, A. de1997
Bestand:De Smet en Castelijns 1995 Grondeleenden en Steltlopers in Zeeuws Vlaanderen 1994.pdfGrondeleenden en steltlopers in Zeeuwsch Vlaanderen. Broedvogelinventarisatie 1994.de Smet A. & Castelijns H.1995
Bestand:Deltagebied-nationaal-en-internationaal-topgebied-voor-vogels.pdfDeltagebied: nationaal en internationaal topgebied voor vogels. Status, trends, be-dreigingen en toekomst voor watervogels in het Deltagebied.Winden J. van der, de Fouw J, Dreef C., van Horssen P.W. & Dirksen S.2017
Bestand:Dln1942-overwinteren-kluut-zeeland.pdfHet overwinteren van de Kluut in ZeelandWarren J.A.M.1942
Bestand:Dln1976-kuup-van-swennen.pdfDe Kuup van Swennen, een Noordbevelandse inlaagLebret T.1976
Bestand:Eindrapportage-broedvogelinventarisatie-biervliet-2009.pdfBroedvogelinventarisatie Biervliet 2009Wieland A. & Knipping M.2010
Bestand:Enkelaar 1962 Blauwe Reiger in West-Zeeuwsch Vlaanderen.pdfDe stand van de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) voorheen en thans in West Zeeuwsch-Vlaanderen (met aanvulling)Enkelaar H.1962
Bestand:Enkelaar Avif W Z Vlaanderen aanvullingen 1 tm 18.pdfDe Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967, aanvullingen 1 t/m 18Enkelaar H.1 januari 1970
Bestand:Enkelaar H samensteller 1967 De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 - 1967.pdfDe Avifauna van West-Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967.Enkelaar H. (samensteller)1968
Bestand:GA Brouwer Hist gegevens over vroege ornithologiea41-001-225.pdfHistorische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van NederlandBrouwer G.A.1953
Bestand:Geertse G 2007 Broedvogels Hoogduin 2006 - bijlagen.pdfBroedvogels Landgoed Hoogduin Domburg 2006 - BijlagenGeertse G.2007
Bestand:Geertse G 2007 Broedvogels Hoogduin 2006.pdfBroedvogels Landgoed Hoogduin Domburg 2006Geertse G.2007
Bestand:Groen en Dekker 2020 Broedvogels Walcheren en Noord-Beveland 2020 GenGrapport.pdfBroedvogels van Walcheren en Noord-Beveland. Inventarisatie 2020. (concept - titel kan nog veranderen!)van Groen F.M. & Dekker J.2020
Bestand:Groene-Specht.pdfDe Groene Specht (Picus viridus) in Zeeuws-VlaanderenCastelijns, H.2008
Bestand:Groenespecht-2006.pdfGroene Spechten inventarisatie in de Zak van Zuid Beveland 2006Schipper, N. de2006
Bestand:Grondeleenden en steltlopers ZW brinv1989.pdfGrondeleenden en steltlopers in Zeeuws-VlaanderenCastelijns R. & Remmerts R.1989
Bestand:Grondeleenden en steltlopers in ZVL.pdfGrondeleenden en steltlopers in Zeeuws-VlaanderenBuise M.2009
Bestand:Hannewijk-en-Hoekstein-1997-Broedvogels-inlagen-van-Noord-Beveland-1997.pdfBroedvogels van de inlagen van Noord-Beveland in 1997 en enige historische gegevensHannewijk A. & Hoekstein M.1997
Bestand:Haperen van 1979 De broedvogels van het duingebied van Schouwen.pdfDe broedvogels van het duingebied van SchouwenHaperen A.M.M. van1979
Bestand:Heerebout Raven in Zeeland - Zeeland 23 nr 3.pdfRaven in ZeelandHeerebout G.september 2015
Bestand:Hoekstein 2000 broedvogels zak van zuid-beveland 2000 Sovon inv rap 2000-28.pdfBroedvogels van de Zak van Zuid-Beveland in 2000.Hoekstein M.2000
Bestand:Hoekstein M 2019 Broedvogels van Oosterschenge Zwaakse Weel Verdronken Land van Zuid-Beveland Zuidrand van Zuid-Beveland en Fort Ellewoutsdijk 2019 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdfBroedvogels van Oosterschenge, Zwaakse Weel, Verdronken Land van Zuid-Beveland, Zuidrand van Zuid-Beveland en Fort EllewoutsdijkHoekstein M.2019
Bestand:Hoekstein M 2020 Broedvogels van t Sloe in 2020 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdfBroedvogels van ‘t Sloe in 2020Hoekstein, M.2020
Bestand:Hoekstein M. 2020 Broedvogels van het Zuidgors in 2020 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdfBroedvogels van het Zuidgors in 2020Hoekstein, M.2020
Bestand:Hoekstein Meininger Holland 2001 De visdiefkolonie bij Terneuzen - verslag veldwerk 2001 - RIKZ AB2001-831X.pdfDe visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: verslag veldwerk 2001.Hoekstein M.S.J., Meininger P.L. & Holland A.M.B.M.2001
Bestand:Hoekstein et al 2009 Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. SOVON inv rapport 2009-23.pdfBroedvogels van het Veerse Meer in 2009. Een inventarisatie van objecten van Staatsbosbeheer en NatuurmonumentenHoekstein M., Leeftink K. , Hannewijk A. & Vergeer J.W.2009
Bestand:Jaarrapport 2008-2009.pdfNatura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2008-2009 Vogels & OngewerveldenTombeur F.L.L.2009
Bestand:Jaarverslag-VWG-Walcheren-2011.pdfVogels op Walcheren 2011Vogelwerkgroep Walcheren2012
Bestand:Jaarverslag-VWG-Walcheren-2012.pdfVogels op Walcheren 2012Vogelwerkgroep Walcheren2013
Bestand:Kampichler-Alefs-Vergeer-2019-Aantalsschatting-van-broed-en-wintervogels-in-Zeeland-2013-2016-Sovon-notitie.pdfAantalsschatting van broed- en wintervogels in Zeeland 2013-2016Kampichler C., Alefs P. & Vergeer J.W.2019
Bestand:Kraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-Vlaanderen.pdfKraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-VlaanderenCastelijns H.2003
Bestand:Kramer 1983 Vogels in West Zeeuws Vlaanderen Jaaroverzicht 1982-1983.pdfVogels in West Zeeuws Vlaanderen Jaaroverzicht 1982-1983Kramer T.1983
Bestand:Les Oiseaux du Bas-Escaut-Quinet.pdfLes Oiseaux du Bas-Escaut, leur chasse en bateaux, histoire naturelle.Quinet A.1897
Bestand:Limosa-avifauna-veeregat-zandkreekgebied.pdfDe avifauna van het Veeregat-Zandkreekgebied. Trekvogels.Lebret T.1961
Bestand:Limosa-vogels-natuurreservaten-veerse-meer-1961-1970.pdfVogels van de natuurreservaten in het Veerse Meer in de eerste tien jaar na de afsluiting 1961 - 1970Lebret T.1972
Bestand:Maebe en Van der Vloet 1956 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Giervalk 46.pdfDe avifauna van het Verdronken Land van SaaftingeMaebe J. & Van der Vloet H.1956
Bestand:Maebe en Van der Vloet 1957 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Broedseizoen en najaar 1956 Giervalk 47.pdfDe avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge. Broedseizoen en najaar 1956.Maebe J. & Van der Vloet H.1957
Bestand:Marteijn Meininger 1987 Overzicht gevangen steltlopers en sterns Delta 1973-1987 GWAO 87-502.pdfOverzicht gevangen steltlopers en sterns Delta 1973-1987Marteijn E.C.L. & Meininger P.L.1987
Bestand:Marteijn Meininger Methoden voor ringen meten wegen en ruibeschrijving van vogels in het Deltagebied.pdfMethoden voor ringen, meten, wegen en ruibeschrijving van vogels in het Deltagebied.Marteijn E.C.L. & Meininger P.L.1986
Bestand:Meininger 1977 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland.pdfVerspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland. Resultaten van het atlasproject in de jaren 1973 t/m 1977, georganiseerd onder auspiciën van Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON).Meininger P.L.1977
Bestand:Meininger 1979 Vogeltellingen langs de Noordzeekust van het Deltagebied in 1977 en 1978 DDMI 79-232.pdfVogeltellingen langs de Noordzeekust van het Deltagebied in 1977 en 1978Meininger P.L.1979
Bestand:Meininger 1984 Bruine Kiekendief broedvogel Deltagebied. LImosa 57 081-086.pdfBruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in het Deltagebied in 1979-82Meininger P.L.1984
Bestand:Meininger 1987 Kustbroedvogels in het Deltagebied 1979-195 Limosa 51 1 14.pdfKluut Recurvirostra avosetta, plevieren Charadrius en sterns Sterna als broedvogels in het Deltagebied in 1979-85Meininger P.L.1986
Bestand:Meininger 1991 Broedende Steltkluten in Nederland in 1990 Limosa 64.pdfBroedende Steltkluten Himantopus himantopus in Nederland in 1990Meininger P.L.1991
Bestand:Meininger 1992 Broedpoging Dwergmeeuw Krammer-Volkerak Limos 65 -170-171.pdfBroedpoging van Dwergmeeuw Larus minutus in het Krammer-Volkerak in 1992Meininger P.L.1992
Bestand:Meininger 1992 Kustbroedvogels en de Oosterscheldewerken. Levende Nat. 93 151-158..pdfKustbroedvogels en de OosterscheldewerkenMeininger P.L. 1992.1992
Bestand:Meininger Arts 1997 Strandplevier als broedvogel in Nederland. LImosa 70.pdfDe Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuwMeininger P.L. & Arts F.A. 1997.1997
Bestand:Meininger Arts Lilipaly Strucker Wolf 2000 Broedsucces kustbroedvogels Delta-1999.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999Meininger P.L., Arts F.A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A.2000
Bestand:Meininger Arts Lilipaly Strucker Wolf 2001 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2000.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000Meininger P.L., Arts F.A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A.maart 2001
Bestand:Meininger Baptist Slob 1984 Vogeltellingen-in-het-deltagebied-in-1975-76-1979-80.pdfVogeltellingen in het Deltagebied in 1975/76-1979/80.Meininger P.L., Baptist H.J.M. & Slob G.J.1984
Bestand:Meininger Baptist Slob 1985 vogeltellingen-in-het-zuidelijk-deltagebied-in-1980-81-1983-84.pdfVogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied in 1980/81-1983/84.Meininger P.L., Baptist H.J.M. & Slob G.J.1985
Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94 Takkeling 3 28-31.pdfBruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W.1995
Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995-Kustbroedvogels Delta 1994-Werkdoc RIKZ-OS-95-807x.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 1994, met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994.Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 1995.1995
Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1998 Kustbroedvogels Deltagebied 1997-Werkdoc RIKZ-98-808x.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 1997.Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 19981998
Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1999 Kustbroedvogels 1979-1998-RIKZ-99-025.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998)Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W.1999
Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 2000 Kustbroedvogels 1999-RIKZ-2000-xx.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 1999.Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 2000.2000
Bestand:Meininger Blomert Marteijn 1991 Watervogelsterfte Deltagebied 1985 1986 en 1987 LIMOSA 64 89 - 102.pdfWatervogelsterfte in het Deltagebied, ZW-Nederland, gedurende de drie koude winters van 1985, 1986 en 1987Meininger P.L., Blomert A.M. & Marteijn E.C.L.1991
Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Strucker Wolf 2002 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2001.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A.2002
Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2003 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2002.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A.2003
Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2004 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2003.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A.2004
Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2005 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2004.pdfBroedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A.2005
Bestand:Meininger Lilipaly 1998 Onderzoek slecht broedsucces Visdieven Terneuzen 1998 - veldonderzoek RIKZ-OS-98-888x.pdfOnderzoek slecht broedsucces Visdieven Terneuzen 1998: veldonderzoekMeininger P.L. & Lilipaly S.1998
Bestand:Meininger Mullie 1980 Broedvogels in het Veerse Meer in 1979 ddmi 80-219.pdfBroedvogels in het Veerse Meer in 1979Meininger P.L. & Mullié W.C.1980
Bestand:Meininger Strucker 2001 Kustbroedvogels Deltagebied 2000 Rapport RIKZ-2001-05.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2000.Meininger P.L. & Strucker R.C.W. 2001.2001
Bestand:Meininger Strucker 2002 Kustbroedvogels Deltagebied 2001 Rapport RIKZ-2002-021.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ/2002.021. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg.Meininger P.L. & Strucker R.C.W.2002
Bestand:Meininger Strucker Wolf 2003 Kustbroedvogels Deltagebied 2002 Rapport RIKZ-2003-020.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2002Meininger P.L., Strucker R.C.W. & Wolf P.A.2003
Bestand:Meininger van Haperen 1988 Vogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied 1984-85 1986-87 gwao-881010.pdfVogeltellingen in het Zuidelijk Deltagebied in 1984/85 - 1986/87.Meininger P.L. & van Haperen A.M.M.1988
Bestand:Meininger van Swelm 1994 Brandganzen broedvogel Deltagebied - LImosa 67.pdfDe Brandgans Branta leucopsis als broedvogel in het Deltagebied, ZW-Nederland.Meininger P.L. & van Swelm N.D.1994
Bestand:Meininger van Swelm Swennen 1987 Biometrie rui en herkomst van Dwergsterns in het Deltagebied Limosa 60 75 83.pdfBiometrie, rui en herkomst van Dwergsterns Sterna albifrons in het DeltagebiedMeininger P.L., van Swelm N.D. & Swennen C.1987
Bestand:Meininger-Blomert-Marteijn-1991-Watervogelsterfte-deltagebied-koude-winters-Limosa.pdfWatervogelsterfte in het Deltagebied gedurende de drie koude winters van 1985, 1986 en 1987Meininger P.L., Blomert A.M. & Marteijn E.C.L.1991
Bestand:Meininger-P-L-1987-Aantallen-van-de-broedvogels-in-Zeeland-in-1979-83-rapport-Middelburg.pdfAantallen van de broedvogels in Zeeland in 1979-83Meininger P.L.1987
Bestand:Meininger-van-Swelm-1989-Steltlopers-biometrie-Oosterschelde.pdfBiometrisch en ringonderzoek aan steltlopers in de Oosterschelde in het voorjaar van 1984 en 1985Meininger P.L. & van Swelm N.D.1989
Bestand:Meire Stuart Meininger 1991 Het Veerse Meer - een watervogelgebied bij uitstek - Levende Natuur 92 56-62.pdfHet Veerse Meer: een watervogelgebied bij uitstekMeire P.M, Stuart J. & Meininger P.L. 1991.1991
Bestand:Meire-Schekkerman-Meininger-Consumption-OS-Hydrobiologia.pdfConsumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW NetherlandsMeire P.M., Schekkerman H. & Meininger, P.L.1994
Bestand:Midwinter-zeeland-jan2010.pdfNieuwsbrief Midwintertelling Zeeland januari 2010Jan-Willem Vergeer2010
Bestand:Monitoringsrapport Neeltje Jans.pdfMonitoringsrapport Neeltje Jans en de Roggeplaat 1978-2010Langhout W. & van Steenis W.2001
Bestand:Oordt-1928-37-Vogelwaarnemingen-betreffende-het-Sloe.pdfVogelwaarnemingen betreffende het Sloe, gem. Nieuw- en Sint Joosland, 1928-1937.van Oordt G.J.1937
Bestand:Paulinaschor te Terneuzen broedvogels 2019.pdfBroedvogels op het Paulinaschor te Terneuzen in 2019Verroken D.2019
Bestand:Persbericht-huiszwaluw-in-zeeland-in-2008.pdfDe Huiszwaluw in Zeeland in 2008Wieland, A.2009
Bestand:Proefschrift Anton van Haperen.pdfEen wereld van verschil landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse EilandenHaperen A.M.M. van2009
Bestand:Rap 2020-56 Broedvogels-Kop-Schouwen-2020.pdfBroedvogels van de Kop van Schouwen in 2020Vergeer J.W.2020
Bestand:Rap SBB 2006 schots.pdfBroedvogels van de Schotsman in 2006Hoekstein, M.2006
Bestand:Rap SBB WSschorren 2006.pdfBroedvogels van de Schorren van Waarde en van Rilland in 2006Hoekstein, M.2006
Bestand:Rapport 1997-1998.pdfJaarrapport 1998 Staatsnatuurreservaat Canisvliet.Tombeur F.L.L.1998
Bestand:Rapport 1998-1999.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 1998-1999Tombeur F.L.L.1999
Bestand:Rapport 1999-2000.pdfStaatsnatuurreservaat Cansivliet Vogelrapport 1999-2000Tombeur F.L.L.1999
Bestand:Rapport 2000-2001.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 2000-2001Tombeur F.L.L.2001
Bestand:Rapport 2003-2004.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 2003-2004Tombeur F.L.L.2004
Bestand:Rapport 2007-2008.pdfNatura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2007-2008 Vogels & OngewerveldenTombeur F.L.L.2008
Bestand:Rapport 2010-2011.pdfNatura2000-gebied Canisvliet. Jaarrapport 2010-2011 Vogels & OngewerveldenTombeur F.L.L.2011
Bestand:Rapport 2011-2012.pdfNatura2000-gebied Canisvliet. Jaarrapport 2011-2012 Vogels & OngewerveldenTombeur F.L.L.2012
Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2010-2019.pdfBMP rapport 10 jaar Gat van Pinte 2010-2019Broekhoven, B. van2019
Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2020 definitief.pdfBMP-rapport Gat van Pinte 2020Broekhoven, B. van2020
Bestand:Rapport Canisvliet 2004-2005.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet Vogels Vlinders Libellen Jaarrapport 2004-2005Tombeur F.L.L.2005
Bestand:Rapport Canisvliet 2005-2006.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet Vogels Vlinders Libellen Jaarrapport 2005-2006Tombeur F.L.L.2006
Bestand:Rapport-BMP-Gat-van-Pinte-2013.pdfBMP rapport Gat van Pinte 2013Broekhoven B. van2013
Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-Axel-2008.pdfBroedvogelinventarisatie Axel 2008Remmerts, R.J.2008
Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-Sas-van-Gent-2008.pdfBroedvogelinventarisatie Sas van Gent 2008Wieland A.2008
Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-stadsvogelproject-zaamslag-2009.pdfBroedvogelinventarisatie Zaamslag 2009Wieland A.2010
Bestand:Roofvogels-2006.pdfRoofvogels op De Bevelanden 2006Schipper, N. de2006
Bestand:Roofvogels-2007.pdfRoofvogels op De Bevelanden 2007Schipper, N. de2007
Bestand:Ruitelling-ganzen-en-eenden-Saeftinghe-2016.pdfVerslag ruitelling ganzen en eenden Saeftinghe op 4-7-2016Calle L., Castelijns W., Castelijns H., de Maat B.& Haaij S.2016
Bestand:Saeijs en Baptist 1977 vogels-in-de-deltawateren-van-zuid-west-nederland-overzicht-simultaantellingen.pdfVogels in de Deltawateren van Zuid-west Nederland. Overzicht simultaantellingen 1972 t/m 1976.Saeijs H.L.F. & Baptist H.J.M.1977
Bestand:Schekkerman Meininger Lambeck 1992 Knots in the Delta area southwest Netherlands Wadr Study Group Bull 64 Suppl175-181.pdfKnots in the Delta area southwest NetherlandsSchekkerman H., Meininger P.L. & Lambeck R.H.D. 1992. Knots in the Delta area, southwest Netherlands. Wader Study Group Bull. 64, Suppl.: 175-181.1992
Bestand:Schekkerman Meininger Meire Watervogels en de Oosterscheldewerken Levende Nat 93 147-152.pdfWatervogels en de OosterscheldewerkenSchekkerman H., Meininger P.L. & Meire P.1992
Bestand:SlikkenvdHeenrapportage.pdfBroedvogels van de Slikken van de Heen-West en Plaat van de Vliet in 2004Kleunen, A. van2004
Bestand:Slob 1974 Vogelstand Heggenreservaat Nisse - Levende Natuur 77 - 105-118.pdfDe vogelstand en andere biologische waarden in het toekomstig Heggenreservaat nabij NisseSlob G.J.1974
Bestand:Sovon-informatierapport 200309 aantalschattingen broedvogels zeeland 1998-2000.pdfAantalsschattingen van broedvogels in Zeeland in 1998-2000Willems F.2003
Bestand:Sovon-inventarisatierapport 200402 broedvogels braakmanbos 2003.pdfBroedvogels van het Braakmanbos in 2003 - Met een overzicht van de broedvogels in de gehele Braakmanpolder 1985-2003Vergeer J.W.& Castelijns H.2004
Bestand:Strucker Arts Hoekstein 2015 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2014.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2014Strucker R.C.W., Arts F.A. & Hoekstein M.S.J.mei 2015
Bestand:Strucker Hoekstein Meininger 2005 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2004 met-samenvatting 2003.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 met een samenvatting van 2003Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J. & Meininger P.L.2005
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2009 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2008.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2008Strucker R.C.W, Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A.mei 2009
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2010 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2009.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2009Strucker R.C.W, Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A.2009
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2011 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2010.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2010Strucker R.C.W., Hoekstein P.A. & Wolf P.A.2011
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2012 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2011.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2011Strucker R.C.W., Hoekstein M.A. & Wolf P.A.2012
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2013 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2012.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2012Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A.2013
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2014 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2013.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2013Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A.2014
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2016 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2015.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2015Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A.2016
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2006 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2005.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2005Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J., Wolf P.A. & Meininger P.L.2006
Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2007 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2006.pdfKustbroedvogels in het Deltagebied in 2006Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J., Wolf P.A. & Meininger P.L.2007
Bestand:Tien-jaar-Sieperdaschor.pdfTien jaar Sieperdaschor - Een evaluatie van het voorkomen van vogels in een in 1990 uit cultuurland ontstaan schorCastelijns, H., Walter Van Kerkhoven, Wieland, A., Jean Maebe2000
Bestand:Tombeur 2007 Rapport Canisvliet 2006-2007.pdfStaatsnatuurreservaat Canisvliet - Vogels Vlinders Libellen - Jaarrapport 2006-2007.Tombeur F.L.L.2007
Bestand:Trends of wintering and migratory waterbirds in de waddensea 1987-2014.pdfTrends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988-2013/2014Blew J., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Laursen K., Scheiffarth G.2016
Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-21.pdfBroedvogelinventarisatie van Den Inkel 2003Schipper, N. de2003
Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-22.pdfBroedvogels van de Schotsman-noord in 2003Hoekstein, M., Hannewijk, A.2003
Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-24.pdfBroedvogels van het Oosterschenge in 2004Hoekstein, M.2004
Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-25.pdfWeidevogelinventarisatie van de Kapelse Moer 2004Schipper, N. de2004
Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-34.pdfInventarisatie Huis- en Oeverzwaluwen op De Bevelanden 2008Schipper, N. de2008
Bestand:Van den Berg - Calle - Castelijns 2018 Broedvogelinventarisatie-Saeftinghe-2018 HZL.pdfBroedvogelonderzoek in Het Verdronken Land van Saeftinghe 2018Van den Bergh L., Calle P. & Castelijns W.december 2018
Bestand:Van-Lynden-1956-Avifauna-van-Walcheren-in-1956.pdfAvifauna van Walcheren in 1956.van Lynden A.J.H.1956
Bestand:Van-Lynden-1957-Vogels-waargenomen-omstreeks-1943-op-Ter-Hooge.pdfVogels waargenomen omstreeks 1943 op Ter Hoogevan Lynden A.J.H.1957
Bestand:Vergeer 2019 Beknopt verslag Beleidsmonitoring ANLb Zeeland 2019 - Sovon.pdfBeknopt verslag Beleidsmonitoring ANLb Zeeland in 201915 augustus 2019
Bestand:Vergeer Sluijter Lilipaly 2018 Broedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018 Sovon-rapport 2018 75.pdfBroedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018. Met een overzicht van de aantalsontwikkeling en het broedsucces van kustbroedvogelsVergeer J.W., Sluijter M. & Lilipaly S.2018
Bestand:Vergeer e a 1987 De Broedvogels van Schouwen- Duiveland in 1987.pdfDe Broedvogels van Schouwen-Duiveland in 1987Vergeer J.W., Berrevoets C., Janse H. & Sluijter T.C.J.1987
Bestand:Vergeer et al 2019a Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland 2013-19 Sovon rapport.pdfBeleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019.Vergeer J.W., Marx L. & Sierdsema H.2019
Bestand:Vergeer-2006-broedvogels-watergat-vroongronden-en-zeepeduinen-in-2005-Sovon-gecomprimeerd.pdfBroedvogels Watergat, Vroongronden en Zeepeduinen in 2005Vergeer J.W.2006
Bestand:Vermeersch et al 2020 BroedvogelsInVlaanderen2013-2018.pdfBroedvogels in Vlaanderen 2013-2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoortenVermeersch G., Devos K., Driessens G., Everaert J., Feys S., Herremans M., Onkelinx T., Stienen E.W.M. & T’Jollyn F.2020
Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord - bijlage.pdfBroedvogelrapport 2019 Braakman Noord - BMP-plot 27889 - bijlagenVerroken D.2020
Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord bijlage 2 overige soorten.pdfBroedvogelrapport 2019 Braakman Noord bijlage 2 overige soortenVerroken D.2020
Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord.pdfBroedvogelrapport 2019 Braakman Noord - BMP-plot 27889Verroken D.2020
Bestand:Vleugel-ea-1948.pdfAvifauna van Zuid-BevelandVleugel D.A., Warren J.A.M & Wilmink G.F.1948
Bestand:Vogels Ter Hooge Van Lynden 20191117 0001.pdfVogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge"Lynden A.J.H. van1943
Bestand:Vogels en mensen - de Rijk proefschrift 2015.pdfVogels en mensen in Nederland 1500-1920de Rijk J.J.2015
Bestand:Voorjaarstrek-breskens-wantij1984.pdfGestuwde voorjaarstrek van vogels langs de kust van West-Zeeuws VlaanderenKramer, T.1984
Bestand:Walhout 2007 Broedvogelinventarisatie Middelburg 2007.pdfBroedvogelinventarisatie Middelburg 2007Walhout J.M.2007
Bestand:Walhout 2008 Broedvogelinventarisatie Middelburg 2008.pdfBroedvogelinventarisatie Middelburg 2008Walhout J.M.2008
Bestand:Watervogels vroon 2008.pdfDe watervogels van 't Vroon in 2008Arts F.2009
Bestand:Watervogels-zeezoogdieren-zoute-Delta-2006-2007.pdfWatervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007Strucker, R., Arts, F., Sander Lilipaly2007
Bestand:Weidevogelprotocol vwg De Steltkluut 1989.pdfProtocol weidevogelinventarisatie 1989 Vwg De SteltkluutVWG De Steltkluut1989
Bestand:Weidevogelrapport-2011.pdfGrondeleenden en steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen - broedvogelinventarisatie 2011Buise M. & de Smet A.2013
Bestand:Wolf Hoekstein Lilipaly 2012 Vorstslachtoffers 2012.pdfVorstslachtoffers onder watervogels in de Oosterschelde en de Westerschelde in februari 2012Wolf P.A., Hoekstein M.A. & Lilipaly S.J.2012
Bestand:Wolf Meininger 2004 Zeeen van zee-eenden bij de Brouwersdam. Nieuwsbrief NZG 5-2 1-2.pdfZeeën van zee-eenden bij de BrouwersdamWolf P. & Meininger P.L.2004
Bestand:Zomertortel-2007.pdfZomertortel inventarisatie op De Bevelanden 2007Schipper, N. de2007