Aantallen

Uit Avifauna Zeelandica
Ga naar: navigatie, zoeken

Publicaties:

TitelDocument
Aantallen van de broedvogels in Zeeland in 1979-83Bestand:Meininger-P-L-1987-Aantallen-van-de-broedvogels-in-Zeeland-in-1979-83-rapport-Middelburg.pdf
Aantalsschatting van broed- en wintervogels in Zeeland 2013-2016Bestand:Kampichler-Alefs-Vergeer-2019-Aantalsschatting-van-broed-en-wintervogels-in-Zeeland-2013-2016-Sovon-notitie.pdf
Aantalsschattingen van broedvogels in Zeeland in 1998-2000Bestand:Sovon-informatierapport 200309 aantalschattingen broedvogels zeeland 1998-2000.pdf
Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019.Bestand:Vergeer et al 2019a Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland 2013-19 Sovon rapport.pdf
Broedende Steltkluten Himantopus himantopus in Nederland in 1990Bestand:Meininger 1991 Broedende Steltkluten in Nederland in 1990 Limosa 64.pdf
Broedvogelinventarisatie Biervliet 2009Bestand:Eindrapportage-broedvogelinventarisatie-biervliet-2009.pdf
Broedvogelonderzoek Oranjezon 2015Bestand:Broedvogelrapport Oranjezon 2015.pdf
Broedvogels in het Veerse Meer in 1979Bestand:Meininger Mullie 1980 Broedvogels in het Veerse Meer in 1979 ddmi 80-219.pdf
Broedvogels van 't Vroon in Westkapelle. Verslag van de jaren 2007 en 2008.Bestand:Broedvogels vroon 2007-2008.pdf
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland in 2000.Bestand:Hoekstein 2000 broedvogels zak van zuid-beveland 2000 Sovon inv rap 2000-28.pdf
Broedvogels van het Oosterscheldegebied c.a. in 1978.Bestand:Baptist en Meininger 1979 Broedvogels Oosterscheldegebied ca in 1978 DDMI-79-07.pdf
Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. Een inventarisatie van objecten van Staatsbosbeheer en NatuurmonumentenBestand:Hoekstein et al 2009 Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. SOVON inv rapport 2009-23.pdf
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in het Deltagebied in 1979-82Bestand:Meininger 1984 Bruine Kiekendief broedvogel Deltagebied. LImosa 57 081-086.pdf
Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94 Takkeling 3 28-31.pdf
De Avifauna van West-Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967.Bestand:Enkelaar H samensteller 1967 De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 - 1967.pdf
De Brandgans Branta leucopsis als broedvogel in het Deltagebied, ZW-Nederland.Bestand:Meininger van Swelm 1994 Brandganzen broedvogel Deltagebied - LImosa 67.pdf
De Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuwBestand:Meininger Arts 1997 Strandplevier als broedvogel in Nederland. LImosa 70.pdf
De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge. Broedseizoen en najaar 1956.Bestand:Maebe en Van der Vloet 1957 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Broedseizoen en najaar 1956 Giervalk 47.pdf
De avifauna van het Verdronken Land van SaaftingeBestand:Maebe en Van der Vloet 1956 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Giervalk 46.pdf
De broedvogels van het duingebied van SchouwenBestand:Haperen van 1979 De broedvogels van het duingebied van Schouwen.pdf
De stand van de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) voorheen en thans in West Zeeuwsch-Vlaanderen (met aanvulling)Bestand:Enkelaar 1962 Blauwe Reiger in West-Zeeuwsch Vlaanderen.pdf
De watervogels van 't Vroon in 2008Bestand:Watervogels vroon 2008.pdf
Deltagebied: nationaal en internationaal topgebied voor vogels. Status, trends, be-dreigingen en toekomst voor watervogels in het Deltagebied.Bestand:Deltagebied-nationaal-en-internationaal-topgebied-voor-vogels.pdf
Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogelsBestand:Berrevoets-Meininger-2004-Dijkverbeteringswerken Westerschelde en watervogels- rikz2004027.pdf
Ecologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosettaBestand:Arts Meininger 1997 Ecologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosetta.pdf
Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium: een verkenning in verband met de verdiepingBestand:Arts Meininger 1995 Foeragerende sterns Westerschelde - een verkening i v m de verdieping RIKZ.pdf
Het Veerse Meer: een watervogelgebied bij uitstekBestand:Meire Stuart Meininger 1991 Het Veerse Meer - een watervogelgebied bij uitstek - Levende Natuur 92 56-62.pdf
Kluut Recurvirostra avosetta, plevieren Charadrius en sterns Sterna als broedvogels in het Deltagebied in 1979-85Bestand:Meininger 1987 Kustbroedvogels in het Deltagebied 1979-195 Limosa 51 1 14.pdf
Knots in the Delta area southwest NetherlandsBestand:Schekkerman Meininger Lambeck 1992 Knots in the Delta area southwest Netherlands Wadr Study Group Bull 64 Suppl175-181.pdf
Kraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-VlaanderenBestand:Kraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-Vlaanderen.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997.Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1998 Kustbroedvogels Deltagebied 1997-Werkdoc RIKZ-98-808x.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994, met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994.Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995-Kustbroedvogels Delta 1994-Werkdoc RIKZ-OS-95-807x.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999.Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 2000 Kustbroedvogels 1999-RIKZ-2000-xx.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000.Bestand:Meininger Strucker 2001 Kustbroedvogels Deltagebied 2000 Rapport RIKZ-2001-05.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002Bestand:Meininger Strucker Wolf 2003 Kustbroedvogels Deltagebied 2002 Rapport RIKZ-2003-020.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 met een samenvatting van 2003Bestand:Strucker Hoekstein Meininger 2005 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2004 met-samenvatting 2003.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2006 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2005.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2007 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2006.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007Bestand:Broed2007.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2010 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2009.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2011 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2010.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2012 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2011.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2013 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2012.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2013Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2014 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2013.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2014Bestand:Strucker Arts Hoekstein 2015 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2014.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2015Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2016 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2015.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016Bestand:Arts et al 2017 Kustbroedvogels Deltagebied 2016.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2017Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2017.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2018.pdf
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ/2002.021. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg.Bestand:Meininger Strucker 2002 Kustbroedvogels Deltagebied 2001 Rapport RIKZ-2002-021.pdf
… overige resultaten