Publicaties

Uit Avifauna Zeelandica
Versie door Jethro (overleg | bijdragen) op 5 mei 2020 om 10:13
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Klik op de pijltjes boven de kolommen om de betreffende kolom te sorteren.

Auteurs Publicatie Details publicatie
Arts F. Broedvogels van 't Vroon in Westkapelle. Verslag van de jaren 2007 en 2008. Bestand:Broedvogels vroon 2007-2008.pdf
Arts F. De watervogels van 't Vroon in 2008 Bestand:Watervogels vroon 2008.pdf
Arts F.A. Het functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 1 Veldonderzoek broedseizoen 1996 Bestand:Arts 1996 Broedsucces kustbroedvogels Delta-1996 Bureau Waardenburg rapport 96-71.pdf
Arts F.A. Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 2 -Veldonderzoek broedseizoen 1997 Bestand:Arts 1997 Broedsucces kustbroedvogels Delta-DPM Culemborg.pdf
Arts F.A. Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied - 3 - Veldonderzoek broedseizoen 1998 Bestand:Arts 1998 Broedsucces kustbroedvogels Delta-DPM Culemborg.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium: een verkenning in verband met de verdieping Bestand:Arts Meininger 1995 Foeragerende sterns Westerschelde - een verkening i v m de verdieping RIKZ.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Kustbroedvogels langs Oosterschelde en Westerschelde: ontwikkelingen, knelpunten en perspectieven Bestand:Arts Meininger-1998-Kustbroedvogels-Oosterschelde Westerschelde knelpunten en kansen BuWa RIKZ.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie Bestand:Arts Meininger 1994 Reconstructie Kustbroedvogels Westerschelde-BuWa RIKZ.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Vogelsterfte in het Deltagebied in de winter 1996/97 Bestand:Arts Meininger-1997 Wintersterfte Delta1997 Werkdocument RIKZ-OS 97810X.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Watervogels in de Westerschelde 1900-1990: een reconstructie Bestand:Arts Meininger 1994 Reconstructie Watervogels Westerschelde-BuWa RIKZ.pdf
Arts F.A. & Meininger P.L. Ecologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosetta Bestand:Arts Meininger 1997 Ecologisch profiel van de Kluut Recurvirostra avosetta.pdf
Arts F.A., Hoekstein M.S.J, Lilipaly S.J., van Straalen K.D., Sluijter M., Wolf P.A. 2019. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018 Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2018.pdf
Arts F.A., Hoekstein M.S.J., Lilipaly S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2017 Bestand:Arts et al 2018 Kustbroedvogels Deltagebied 2017.pdf
Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. & Wolf P.A. 2019. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2017/2018 Bestand:Arts et al 2019 Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2017 2018.pdf
Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Sluijter M. en Wolf P.A. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta in 2016/2017. Bestand:318108.pdf
Arts F.A., Lilipaly S.J., Hoekstein M.S.J., van Straalen K.D., Wolf P.A. & Wijnant L. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016 Bestand:Arts et al 2017 Kustbroedvogels Deltagebied 2016.pdf
Baptist H.J.M. & Meininger P.L. Broedvogels van het Oosterscheldegebied c.a. in 1978. Bestand:Baptist en Meininger 1979 Broedvogels Oosterscheldegebied ca in 1978 DDMI-79-07.pdf
Baptist H.J.M. & Meininger P.L. (redactie) Vogels van de Voordelta 1975-95 Bestand:Bapist en Meininger 1996 Vogels van de Voordelta 1975-95 Rapport RIKZ-96-018 Rijksistituut voor Kust en Zee Middelburg.pdf
Baptist H.J.M., Colijn F., Marteijn E.C.L., Meininger P.L., Meire P.M. & Twisk F. Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen. Bestand:Baptist ea 1988 Gevleugeld onderzoek.pdf
Beekman F. De Kop van Schouwen onder het zand : duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland Bestand:Beekman DEKOPVANSCHOUWENONDERHETZAND.pdf
Berrevoets C.M. & Meininger P.L. Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels Bestand:Berrevoets-Meininger-2004-Dijkverbeteringswerken Westerschelde en watervogels- rikz2004027.pdf
Blew J., Günther K., Hälterlein B., Kleefstra R., Laursen K., Scheiffarth G. Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988-2013/2014 Bestand:Trends of wintering and migratory waterbirds in de waddensea 1987-2014.pdf
Blomert A.M. & Meininger P.L. Watervogels in het Deltagebied : wintersterfte en draagkracht Bestand:Blomert en Meininger 1998 - Watervogels in het Detagebied - wintersterfte en draagkracht RIKZ-98-004.pdf
Bosveld A.T.C., Dorrestein G.M. & Meininger P.L. Visdieven in gevaar - Een pilot-studie naar oorzaken van verminderd broedsucces van Visdieven (Sterna hirundo) broedend op het sluiscomplex bij Terneuzen Bestand:Bosveld Dorrestein Meininger 1998 Visdieven in gevaar IBN-rapport 361 Wageningen.pdf
Bouma S., Vethaak D., Meininger P. & Holland A. De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen? Bestand:Bouma Vethaak Meininger Holland 2000 De visdiefkolonie Sterna hirundo bij Terneuzen blijven er problemen Rapport RIKZ-2000 045.pdf
Broekhoven B. van BMP rapport Gat van Pinte 2013 Bestand:Rapport-BMP-Gat-van-Pinte-2013.pdf
Broekhoven, B. van BMP-rapport Gat van Pinte 2020 (bijlagen) Bestand:17230 Gat van Pinte Zaamslag 2020 definitief.pdf
Broekhoven, B. van BMP rapport 10 jaar Gat van Pinte 2010-2019 Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2010-2019.pdf
Broekhoven, B. van BMP-rapport Gat van Pinte 2020 Bestand:Rapport BMP Gat van Pinte 2020 definitief.pdf
Brouwer G.A. Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland Bestand:GA Brouwer Hist gegevens over vroege ornithologiea41-001-225.pdf
Buise M. Grondeleenden en steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen Bestand:Grondeleenden en steltlopers in ZVL.pdf
Buise M. BMP in Saeftinghe 2008 Bestand:BMP-in-Saeftinghe-in-2008.pdf
Buise M. & de Smet A. Grondeleenden en steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen - broedvogelinventarisatie 2011 Bestand:Weidevogelrapport-2011.pdf
Buise M.& Wieland A. Grondeleenden en Steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen - Broedvogelinventarisatie 2001- 2002 Bestand:Buise Wieland 2003 Grondeleenden en Steltlopers in Zeeuws- Vlaanderen Broedvogelinventarisatie 2001- 2002.pdf
Buise M.A. De watervogeljacht in Het Verdronken Land van Saeftinghe Bestand:Buise M A 2011 Jacht Saeftinghe - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Jaarboek 2010 2011.pdf
Calle L., Castelijns W., Castelijns H., de Maat B.& Haaij S. Verslag ruitelling ganzen en eenden Saeftinghe op 4-7-2016 Bestand:Ruitelling-ganzen-en-eenden-Saeftinghe-2016.pdf
Castelijns H. Kraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-Vlaanderen Bestand:Kraaiachtigen-in-Midden-Zeeuws-Vlaanderen.pdf
Castelijns H. Broedresultaten Kleine Zilverreigers Braakmanpolder Bestand:Broedresultaten-Kleine-Zilverreigers-Braakmanpolder-1999-2007.pdf
Castelijns H. (red.) Vogels van het Braakmangebied - Deel 1 - Broedvogels Bestand:Castelijns 1986 Vogels van het Braakmangebied Deel 1 Broedvogels.pdf
Castelijns H., Capello M., Poortvliet J. & Jansen M. Vogels van het Braakmangebied - Deel 1 - Broedvogels Bestand:Castelijns et al 1986 Broedvogels-Braakmangebied- broedvogels.pdf
Castelijns R. & Remmerts R. Grondeleenden en steltlopers in Zeeuws-Vlaanderen Bestand:Grondeleenden en steltlopers ZW brinv1989.pdf
Castelijns W. Broedvogelonderzoek 2015 in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en De Wildelanden. Bestand:Castelijns W 2015 Broedvogelonderzoek in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en De Wildelanden.pdf
Castelijns W. & Wieland A.P. Broedvogelonderzoek 2004 In Het Verdronken Land van Saeftinghe Bestand:Broedvogelrapport Saeftinghe 2004.pdf
Castelijns W., Wieland A., Buise M., Speksnijder E. & Calle P. Broedvogelonderzoek In Het Verdronken Land van Saeftinghe 2012 Bestand:Broedvogelrapport Saeftinghe 2012web.pdf
Castelijns, H. Zeeuws-Vlaanderen een bolwerk van de Bosuil (Strix aluco) in Zeeland, maar hoe lang nog? Bestand:Bosuil-in-Zeeland.pdf
Castelijns, H. De Groene Specht (Picus viridus) in Zeeuws-Vlaanderen Bestand:Groene-Specht.pdf
Castelijns, H., Walter Van Kerkhoven, Wieland, A., Jean Maebe Tien jaar Sieperdaschor - Een evaluatie van het voorkomen van vogels in een in 1990 uit cultuurland ontstaan schor Bestand:Tien-jaar-Sieperdaschor.pdf
Enkelaar H. De stand van de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) voorheen en thans in West Zeeuwsch-Vlaanderen (met aanvulling) Bestand:Enkelaar 1962 Blauwe Reiger in West-Zeeuwsch Vlaanderen.pdf
Enkelaar H. De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967, aanvullingen 1 t/m 18 Bestand:Enkelaar Avif W Z Vlaanderen aanvullingen 1 tm 18.pdf
Enkelaar H. (samensteller) De Avifauna van West-Zeeuwsch-Vlaanderen 1957-1967. Bestand:Enkelaar H samensteller 1967 De Avifauna van West Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 - 1967.pdf
Feenstra M., van Groen F.M. & Laan S. Broedvogels van Zeeuws Vlaanderen West, de Braakman en Axel/Zaamslag. Inventarisatie 2017. Bestand:Broedvogels Braakman en andere SBB gebieden in ZeeuwsVlaanderen-2017.pdf
Geertse G. Broedvogels Landgoed Hoogduin Domburg 2006 - Bijlagen Bestand:Geertse G 2007 Broedvogels Hoogduin 2006 - bijlagen.pdf
Geertse G. Broedvogelinventarisatie Duingebied Oranjezon 2003 Bestand:Broedvogelrapport2003.pdf
Geertse G. Broedvogelinventarisatie Oranjezon en Oranjebosch 2002 Bestand:Broedvogelinventarisatie Oranjezon 2002.pdf
Geertse G. Broedvogels Landgoed Hoogduin Domburg 2006 Bestand:Geertse G 2007 Broedvogels Hoogduin 2006.pdf
Gegevens van Stichting Het Zeeuwse Landschap Broedvogels Slikken van de Heen West en de Plaat van de Vliet HZL 2019 Bestand:Broedvogels Slikken van de Heen West en de Plaat van de Vliet HZL 2019.pdf
Gilst A. van Broedvogels 2014 Zuidwest Walcheren. BMP 7448. Bestand:Broedvogels Zuid West Walcheren 2014 AvGilst BMP 7448.pdf
Groen F.M. van & van der Lans F. 2014. Broedvogels van enkele SBB-terreinen op Walcheren. Bestand:Broedvogels 2014 SBB Walcheren def.pdf
Hannewijk A. Broedvogelinventarisatie Poelbos 2000 Bestand:Broedvogel-inventarisatie-Poelbos-2000.pdf
Hannewijk A. Overzicht tellingen slaapplaats Kleine Zilverreiger 2006, 2007 Deltagebied en West-Vlaanderen Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2005-06 en winter 2006-07.pdf
Hannewijk A. Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2007-08 Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers winter 2007-08.pdf
Hannewijk A. Slaapplaatstelling Kleine zilverreigers, maart 2006 Bestand:Andre Hannewijk Verslag slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers maart 2006.pdf
Hannewijk A. Slaapplaatstelling Kleine zilverreigers, februari 2006 Bestand:Andre Hannewijk Verslag slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers januari en februari 2006.pdf
Hannewijk A. Overzicht tellingen slaapplaats Kleine Zilverreiger 2006, inclusief tellingen Saefthinge Bestand:Andre Hannewijk Overzicht slaapplaatstelling Kleine Zilverreigers december 2006.pdf
Hannewijk A. & Hoekstein M. Broedvogels van de inlagen van Noord-Beveland in 1997 en enige historische gegevens Bestand:Hannewijk-en-Hoekstein-1997-Broedvogels-inlagen-van-Noord-Beveland-1997.pdf
Hannewijk, A., Hoekstein, M. Broedvogels van het noordelijk deel van de Schotsman 1998 Bestand:Broedvogels-Schotsman-1998.pdf
Haperen A.M.M. van Een wereld van verschil landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden Bestand:Proefschrift Anton van Haperen.pdf
Haperen A.M.M. van De broedvogels van het duingebied van Schouwen Bestand:Haperen van 1979 De broedvogels van het duingebied van Schouwen.pdf
Heerebout G. Raven in Zeeland Bestand:Heerebout Raven in Zeeland - Zeeland 23 nr 3.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016 Bestand:Broedvogels van beheertype Ruigteveld langs dijken op Zuid-Beveland in 2016 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van De Hals van Zuid-Beveland in 1999. Tellingen in het kader van het Atlasproject 1998-2000. Bestand:Broedvogels Van De Hals van Zuid-Beveland 1999 Mark Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van zes Schouwse inlagen in 1998 Bestand:Broedvogels zes schouwse inlagen in 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199822.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van ‘t Sloe en Zuidgors in 2014 Bestand:Broedvogels van het Sloe en het Zuidgors in 2014 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van het Rammegors in 1998 Bestand:Broedvogels van het Rammegors 1998 Hoekstein sovon-inventarisatierapport 199821.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van Oosterschenge, Zwaakse Weel, Verdronken Land van Zuid-Beveland, Zuidrand van Zuid-Beveland en Fort Ellewoutsdijk Bestand:Hoekstein M 2019 Broedvogels van Oosterschenge Zwaakse Weel Verdronken Land van Zuid-Beveland Zuidrand van Zuid-Beveland en Fort Ellewoutsdijk 2019 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018 Bestand:Broedvogels van Heggengebied en Ganzengebied de Poel in 2018 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van het Rammegors 2005 Bestand:Broedvogels van het Rammegors 2005 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015 Bestand:Broedvogels van Middelplaten en Kwistenburg in 2015 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord - Slik de Kil - Plasjes de Punt - Slikken van Bommenede in 2018 Bestand:Broedvogel van vier BMP plots in de Grevelingen 2018 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland in 2000. Bestand:Hoekstein 2000 broedvogels zak van zuid-beveland 2000 Sovon inv rap 2000-28.pdf
Hoekstein M. Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen: Slikken van Flakkee Noord, Slik de Kil, Plasjes de Punt, Slikken van Bommenede in 2017. Bestand:Broedvogels van vier BMP-plots in de Grevelingen in 2017 Hoekstein.pdf
Hoekstein M. & Boeren O. Broedvogels van de Boswachterij Westerschouwen in 2007. Bestand:Broedvogels van de Boswachterij Westenschouwen in 2007 Hoekstein en Boeren.pdf
Hoekstein M. & Hannewijk A. Broedvogels van de Inlaag Coudorpe (Inlaag 2005) in de jaren 2007-2009 Bestand:Broedvogels van de Inlaag Coudorpe Inlaag 2005 in de jaren 2007-2009 Hoekstein en Hannewijk.pdf
Hoekstein M., Leeftink K. , Hannewijk A. & Vergeer J.W. Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. Een inventarisatie van objecten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten Bestand:Hoekstein et al 2009 Broedvogels van het Veerse Meer in 2009. SOVON inv rapport 2009-23.pdf
Hoekstein M.S.J., Meininger P.L. & Holland A.M.B.M. De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: verslag veldwerk 2001. Bestand:Hoekstein Meininger Holland 2001 De visdiefkolonie bij Terneuzen - verslag veldwerk 2001 - RIKZ AB2001-831X.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van ‘t Sloe in 2020 Bestand:Hoekstein M 2020 Broedvogels van t Sloe in 2020 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van het Zuidgors in 2020 Bestand:Hoekstein M. 2020 Broedvogels van het Zuidgors in 2020 Het Zeeuws Alternatief Goes.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van het Oosterschenge in 2004 Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-24.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van De Hollandse Hoeve in 2002 Bestand:Broedvogels-De-Hollandse-Hoeve-2002.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van de Schotsman in 2006 Bestand:Rap SBB 2006 schots.pdf
Hoekstein, M. Broedvogels van de Schorren van Waarde en van Rilland in 2006 Bestand:Rap SBB WSschorren 2006.pdf
Hoekstein, M., Hannewijk, A. Broedvogels van de Schotsman-noord in 2003 Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-22.pdf
Jan-Willem Vergeer Nieuwsbrief Midwintertelling Zeeland januari 2010 Bestand:Midwinter-zeeland-jan2010.pdf
Kampichler C., Alefs P. & Vergeer J.W. Aantalsschatting van broed- en wintervogels in Zeeland 2013-2016 Bestand:Kampichler-Alefs-Vergeer-2019-Aantalsschatting-van-broed-en-wintervogels-in-Zeeland-2013-2016-Sovon-notitie.pdf
Kleunen, A. van Broedvogels van de Slikken van de Heen-West en Plaat van de Vliet in 2004 Bestand:SlikkenvdHeenrapportage.pdf
Klootwijk M. Broedvogelkartering Schouwen en Tholen 2018 Bestand:Broedvogelkartering Schouwen en Tholen 2018.pdf
Kraker C. de Grevelingenverslag 2016. Bestand:De Kraker 2017 Grevelingenverslag 2016.pdf
Kraker C. de Watervogeltellingen Krammer 2017-2018. Traject Oude Tonge/Philipsdam. Periode april 2017 t/m maart 2018 Bestand:De Kraker 2018 - Watervogels Krammer 2017-2018.pdf
Kraker C. de Grevelingenverslag 2017 Bestand:De Kraker 2018 Grevelingenverslag 2017.pdf
Kraker, C. de Broedvogels Grevelingen 2017. Bestand:Broedvogels Grevelingen 2017.pdf
Kraker, C. de Broedvogels Grevelingen 2018 Bestand:De Kraker 2019 Broedvogels Grevelingen 2018.pdf
Kraker, C. de Broedvogels Grevelingen 2020 Bestand:Broedvogels Grevelingen 2020.pdf
Kraker, C. de Broedvogels Grevelingen 2019 - BMP-plots + kustbroedvogels Bestand:Broedvogels Grevelingen 2019.pdf
Kramer T. Vogels in West Zeeuws Vlaanderen Jaaroverzicht 1982-1983 Bestand:Kramer 1983 Vogels in West Zeeuws Vlaanderen Jaaroverzicht 1982-1983.pdf
Kramer, T. Gestuwde voorjaarstrek van vogels langs de kust van West-Zeeuws Vlaanderen Bestand:Voorjaarstrek-breskens-wantij1984.pdf
Langhout W. & van Steenis W. Monitoringsrapport Neeltje Jans en de Roggeplaat 1978-2010 Bestand:Monitoringsrapport Neeltje Jans.pdf
Lebret T. De Kuup van Swennen, een Noordbevelandse inlaag Bestand:Dln1976-kuup-van-swennen.pdf
Lebret T. De avifauna van het Veeregat-Zandkreekgebied. Trekvogels. Bestand:Limosa-avifauna-veeregat-zandkreekgebied.pdf
Lebret T. Vogels van de natuurreservaten in het Veerse Meer in de eerste tien jaar na de afsluiting 1961 - 1970 Bestand:Limosa-vogels-natuurreservaten-veerse-meer-1961-1970.pdf
Leeftink, K., Walhout, J. Broedvogelonderzoek op Walcheren in 2008 en 2009 Bestand:Broedvogelonderzoek 2008-2009.pdf
Lilipaly S.J., Wolf P.A., Sluijter M.,Arts F.A., Hoekstein M.S.J. & van Straalen K.D. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018 Bestand:Broedsucces-van-kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2018.pdf
Lynden A.J.H. van Vogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge" Bestand:Vogels Ter Hooge Van Lynden 20191117 0001.pdf
Maebe J. & Van der Vloet H. De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge. Broedseizoen en najaar 1956. Bestand:Maebe en Van der Vloet 1957 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Broedseizoen en najaar 1956 Giervalk 47.pdf
Maebe J. & Van der Vloet H. De avifauna van het Verdronken Land van Saaftinge Bestand:Maebe en Van der Vloet 1956 Avifauna Verdronken Land van Saaftinge Giervalk 46.pdf
Marteijn E.C.L. & Meininger P.L. Methoden voor ringen, meten, wegen en ruibeschrijving van vogels in het Deltagebied. Bestand:Marteijn Meininger Methoden voor ringen meten wegen en ruibeschrijving van vogels in het Deltagebied.pdf
Marteijn E.C.L. & Meininger P.L. Overzicht gevangen steltlopers en sterns Delta 1973-1987 Bestand:Marteijn Meininger 1987 Overzicht gevangen steltlopers en sterns Delta 1973-1987 GWAO 87-502.pdf
Meininger P.L. Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland. Resultaten van het atlasproject in de jaren 1973 t/m 1977, georganiseerd onder auspiciën van Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON). Bestand:Meininger 1977 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland.pdf
Meininger P.L. Broedende Steltkluten Himantopus himantopus in Nederland in 1990 Bestand:Meininger 1991 Broedende Steltkluten in Nederland in 1990 Limosa 64.pdf
Meininger P.L. Broedpoging van Dwergmeeuw Larus minutus in het Krammer-Volkerak in 1992 Bestand:Meininger 1992 Broedpoging Dwergmeeuw Krammer-Volkerak Limos 65 -170-171.pdf
Meininger P.L. Vogeltellingen langs de Noordzeekust van het Deltagebied in 1977 en 1978 Bestand:Meininger 1979 Vogeltellingen langs de Noordzeekust van het Deltagebied in 1977 en 1978 DDMI 79-232.pdf
Meininger P.L. Aantallen van de broedvogels in Zeeland in 1979-83 Bestand:Meininger-P-L-1987-Aantallen-van-de-broedvogels-in-Zeeland-in-1979-83-rapport-Middelburg.pdf
Meininger P.L. Kluut Recurvirostra avosetta, plevieren Charadrius en sterns Sterna als broedvogels in het Deltagebied in 1979-85 Bestand:Meininger 1987 Kustbroedvogels in het Deltagebied 1979-195 Limosa 51 1 14.pdf
Meininger P.L. Bruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in het Deltagebied in 1979-82 Bestand:Meininger 1984 Bruine Kiekendief broedvogel Deltagebied. LImosa 57 081-086.pdf
Meininger P.L. & Arts F.A. 1997. De Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw Bestand:Meininger Arts 1997 Strandplevier als broedvogel in Nederland. LImosa 70.pdf
Meininger P.L. & Lilipaly S. Onderzoek slecht broedsucces Visdieven Terneuzen 1998: veldonderzoek Bestand:Meininger Lilipaly 1998 Onderzoek slecht broedsucces Visdieven Terneuzen 1998 - veldonderzoek RIKZ-OS-98-888x.pdf
Meininger P.L. & Mullié W.C. Broedvogels in het Veerse Meer in 1979 Bestand:Meininger Mullie 1980 Broedvogels in het Veerse Meer in 1979 ddmi 80-219.pdf
Meininger P.L. & Strucker R.C.W. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ/2002.021. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Middelburg. Bestand:Meininger Strucker 2002 Kustbroedvogels Deltagebied 2001 Rapport RIKZ-2002-021.pdf
Meininger P.L. & Strucker R.C.W. 2001. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Bestand:Meininger Strucker 2001 Kustbroedvogels Deltagebied 2000 Rapport RIKZ-2001-05.pdf
Meininger P.L. & van Haperen A.M.M. Vogeltellingen in het Zuidelijk Deltagebied in 1984/85 - 1986/87. Bestand:Meininger van Haperen 1988 Vogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied 1984-85 1986-87 gwao-881010.pdf
Meininger P.L. & van Swelm N.D. De Brandgans Branta leucopsis als broedvogel in het Deltagebied, ZW-Nederland. Bestand:Meininger van Swelm 1994 Brandganzen broedvogel Deltagebied - LImosa 67.pdf
Meininger P.L. & van Swelm N.D. Biometrisch en ringonderzoek aan steltlopers in de Oosterschelde in het voorjaar van 1984 en 1985 Bestand:Meininger-van-Swelm-1989-Steltlopers-biometrie-Oosterschelde.pdf
Meininger P.L. 1992. Kustbroedvogels en de Oosterscheldewerken Bestand:Meininger 1992 Kustbroedvogels en de Oosterscheldewerken. Levende Nat. 93 151-158..pdf
Meininger P.L., Arts F.A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999 Bestand:Meininger Arts Lilipaly Strucker Wolf 2000 Broedsucces kustbroedvogels Delta-1999.pdf
Meininger P.L., Arts F.A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000 Bestand:Meininger Arts Lilipaly Strucker Wolf 2001 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2000.pdf
Meininger P.L., Baptist H.J.M. & Slob G.J. Vogeltellingen in het Deltagebied in 1975/76-1979/80. Bestand:Meininger Baptist Slob 1984 Vogeltellingen-in-het-deltagebied-in-1975-76-1979-80.pdf
Meininger P.L., Baptist H.J.M. & Slob G.J. Vogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied in 1980/81-1983/84. Bestand:Meininger Baptist Slob 1985 vogeltellingen-in-het-zuidelijk-deltagebied-in-1980-81-1983-84.pdf
Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998) Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1999 Kustbroedvogels 1979-1998-RIKZ-99-025.pdf
Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94 Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus als in het Deltagebied in 1979-94 Takkeling 3 28-31.pdf
Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 1995. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994, met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994. Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1995-Kustbroedvogels Delta 1994-Werkdoc RIKZ-OS-95-807x.pdf
Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 1998 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 1998 Kustbroedvogels Deltagebied 1997-Werkdoc RIKZ-98-808x.pdf
Meininger P.L., Berrevoets C.M. & Strucker R.C.W. 2000. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Bestand:Meininger Berrevoets Strucker 2000 Kustbroedvogels 1999-RIKZ-2000-xx.pdf
Meininger P.L., Blomert A.M. & Marteijn E.C.L. Watervogelsterfte in het Deltagebied, ZW-Nederland, gedurende de drie koude winters van 1985, 1986 en 1987 Bestand:Meininger Blomert Marteijn 1991 Watervogelsterfte Deltagebied 1985 1986 en 1987 LIMOSA 64 89 - 102.pdf
Meininger P.L., Blomert A.M. & Marteijn E.C.L. Watervogelsterfte in het Deltagebied gedurende de drie koude winters van 1985, 1986 en 1987 Bestand:Meininger-Blomert-Marteijn-1991-Watervogelsterfte-deltagebied-koude-winters-Limosa.pdf
Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S., Strucker R.C.W. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001 Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Strucker Wolf 2002 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2001.pdf
Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2005 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2004.pdf
Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002 Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2003 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2002.pdf
Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005 Bestand:Broedsucces kustbroedvogels Delta-2005.pdf
Meininger P.L., Hoekstein M., A., Lilipaly S. & Wolf P.A. Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003 Bestand:Meininger Hoekstein Lilipaly Wolf 2004 Broedsucces kustbroedvogels Delta-2003.pdf
Meininger P.L., Strucker R.C.W. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002 Bestand:Meininger Strucker Wolf 2003 Kustbroedvogels Deltagebied 2002 Rapport RIKZ-2003-020.pdf
Meininger P.L., van Swelm N.D. & Swennen C. Biometrie, rui en herkomst van Dwergsterns Sterna albifrons in het Deltagebied Bestand:Meininger van Swelm Swennen 1987 Biometrie rui en herkomst van Dwergsterns in het Deltagebied Limosa 60 75 83.pdf
Meire P.M, Stuart J. & Meininger P.L. 1991. Het Veerse Meer: een watervogelgebied bij uitstek Bestand:Meire Stuart Meininger 1991 Het Veerse Meer - een watervogelgebied bij uitstek - Levende Natuur 92 56-62.pdf
Meire P.M., Schekkerman H. & Meininger, P.L. Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands Bestand:Meire-Schekkerman-Meininger-Consumption-OS-Hydrobiologia.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2013.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2014 Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2014.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2015 Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2015.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2011.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Bestand:BMP Reuzenhoekse Kreek 2016.pdf
Molenaar H. BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Bestand:BMP-Reuzenhoekse-Kreek-2012.pdf
Quinet A. Les Oiseaux du Bas-Escaut, leur chasse en bateaux, histoire naturelle. Bestand:Les Oiseaux du Bas-Escaut-Quinet.pdf
Remmerts, R.J. Broedvogelinventarisatie Axel 2008 Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-Axel-2008.pdf
Saeijs H.L.F. & Baptist H.J.M. Vogels in de Deltawateren van Zuid-west Nederland. Overzicht simultaantellingen 1972 t/m 1976. Bestand:Saeijs en Baptist 1977 vogels-in-de-deltawateren-van-zuid-west-nederland-overzicht-simultaantellingen.pdf
Schekkerman H., Meininger P.L. & Lambeck R.H.D. 1992. Knots in the Delta area, southwest Netherlands. Wader Study Group Bull. 64, Suppl.: 175-181. Knots in the Delta area southwest Netherlands Bestand:Schekkerman Meininger Lambeck 1992 Knots in the Delta area southwest Netherlands Wadr Study Group Bull 64 Suppl175-181.pdf
Schekkerman H., Meininger P.L. & Meire P. Watervogels en de Oosterscheldewerken Bestand:Schekkerman Meininger Meire Watervogels en de Oosterscheldewerken Levende Nat 93 147-152.pdf
Schipper, N. de Broedvogelinventarisatie van Den Inkel 2003 Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-21.pdf
Schipper, N. de Zomertortel inventarisatie op De Bevelanden 2007 Bestand:Zomertortel-2007.pdf
Schipper, N. de Inventarisatie Huis- en Oeverzwaluwen op De Bevelanden 2008 Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-34.pdf
Schipper, N. de Groene Spechten inventarisatie in de Zak van Zuid Beveland 2006 Bestand:Groenespecht-2006.pdf
Schipper, N. de Roofvogels op De Bevelanden 2006 Bestand:Roofvogels-2006.pdf
Schipper, N. de Weidevogelinventarisatie van de Kapelse Moer 2004 Bestand:VWG-Beveland-Med-nr-25.pdf
Schipper, N. de Roofvogels op De Bevelanden 2007 Bestand:Roofvogels-2007.pdf
Slob G.J. De vogelstand en andere biologische waarden in het toekomstig Heggenreservaat nabij Nisse Bestand:Slob 1974 Vogelstand Heggenreservaat Nisse - Levende Natuur 77 - 105-118.pdf
Smet A. de 10 jaar stadsvogelonderzoek 2008 - 2017 Katspolder - Zeldenrust Terneuzen Bestand:De Smet 2019 Stadsvogelonderzoek in Terneuzen 22022019.pdf
Smet, A. de Evaluatie broedvogels van het kreek- en weidegebied Zwartenhoek 1970-1996 Bestand:De Smet A Broedvogels Zwartenhoek 1970 - 1996.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2009 Bestand:BMP-Margarethapolder-2009.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2010 Bestand:BMP-Margarethapolder-2010.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2011 Bestand:BMP-Margarethapolder-2011.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2012 Bestand:BMP-Margarethapolder-2012.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2013 Bestand:BMP-Margarethapolder-2013.pdf
Sol, C. Margarethapolder - BMP project 2008 Bestand:BMP-Margarethapolder-2008.pdf
Speksnijder E. Broedvogelonderzoek Oranjezon 2015 Bestand:Broedvogelrapport Oranjezon 2015.pdf
Strucker R.C.W, Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2010 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2009.pdf
Strucker R.C.W, Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2009 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2008.pdf
Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J. & Meininger P.L. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004 met een samenvatting van 2003 Bestand:Strucker Hoekstein Meininger 2005 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2004 met-samenvatting 2003.pdf
Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J., Wolf P.A. & Meininger P.L. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2006 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2005.pdf
Strucker R.C.W. Hoekstein M.S.J., Wolf P.A. & Meininger P.L. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf Meininger 2007 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2006.pdf
Strucker R.C.W., Arts F.A. & Hoekstein M.S.J. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2014 Bestand:Strucker Arts Hoekstein 2015 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2014.pdf
Strucker R.C.W., Hoekstein M.A. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2012 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2011.pdf
Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2013 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2012.pdf
Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2015 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2016 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2015.pdf
Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2013 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2014 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2013.pdf
Strucker R.C.W., Hoekstein P.A. & Wolf P.A. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010 Bestand:Strucker Hoekstein Wolf 2011 kustbroedvogels-in-het-deltagebied-in-2010.pdf
Strucker, R., Arts, F., Sander Lilipaly Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007 Bestand:Watervogels-zeezoogdieren-zoute-Delta-2006-2007.pdf
Strucker, R., Hoekstein, M., Wolf, P. Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007 Bestand:Broed2007.pdf
Suetens W., van den Steen J., Vande Weghe J.P., Van Impe J. & Wille H. 1961. De avifauna van de Braekmanpolder Bestand:Avifauna van de Braekmanpolder Suetens et al 1961.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 1998-1999 Bestand:Rapport 1998-1999.pdf
Tombeur F.L.L. Jaarrapport 1998 Staatsnatuurreservaat Canisvliet. Bestand:Rapport 1997-1998.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Cansivliet Vogelrapport 1999-2000 Bestand:Rapport 1999-2000.pdf
Tombeur F.L.L. Natura2000-gebied Canisvliet. Jaarrapport 2010-2011 Vogels & Ongewervelden Bestand:Rapport 2010-2011.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 2000-2001 Bestand:Rapport 2000-2001.pdf
Tombeur F.L.L. Natura2000-gebied Canisvliet. Jaarrapport 2011-2012 Vogels & Ongewervelden Bestand:Rapport 2011-2012.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet Vogelrapport 2003-2004 Bestand:Rapport 2003-2004.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet - Vogels Vlinders Libellen - Jaarrapport 2006-2007. Bestand:Tombeur 2007 Rapport Canisvliet 2006-2007.pdf
Tombeur F.L.L. Natura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2008-2009 Vogels & Ongewervelden Bestand:Jaarrapport 2008-2009.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet Vogels Vlinders Libellen Jaarrapport 2004-2005 Bestand:Rapport Canisvliet 2004-2005.pdf
Tombeur F.L.L. Natura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2007-2008 Vogels & Ongewervelden Bestand:Rapport 2007-2008.pdf
Tombeur F.L.L. Staatsnatuurreservaat Canisvliet Vogels Vlinders Libellen Jaarrapport 2005-2006 Bestand:Rapport Canisvliet 2005-2006.pdf
Tombeur, F. Natura2000-gebied Canisvlietse Kreek - Jaarrapport 2009-2010 Vogels & Ongewervelden Bestand:Canisvliet-2009-2010.pdf
VWG De Steltkluut Protocol weidevogelinventarisatie 1989 Vwg De Steltkluut Bestand:Weidevogelprotocol vwg De Steltkluut 1989.pdf
Van den Bergh L., Calle P. & Castelijns W. Broedvogelonderzoek in Het Verdronken Land van Saeftinghe 2018 Bestand:Van den Berg - Calle - Castelijns 2018 Broedvogelinventarisatie-Saeftinghe-2018 HZL.pdf
Vergeer J.W. Broedvogels Watergat, Vroongronden en Zeepeduinen in 2005 Bestand:Vergeer-2006-broedvogels-watergat-vroongronden-en-zeepeduinen-in-2005-Sovon-gecomprimeerd.pdf
Vergeer J.W. Broedvogels van SBB-objecten rond het Veerse Meer en op Zuid-Beveland in 2015 Bestand:Broedvogels Veerse Meer 2015 Vergeer.pdf
Vergeer J.W. Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020 Bestand:Rap 2020-56 Broedvogels-Kop-Schouwen-2020.pdf
Vergeer J.W.& Castelijns H. Broedvogels van het Braakmanbos in 2003 - Met een overzicht van de broedvogels in de gehele Braakmanpolder 1985-2003 Bestand:Sovon-inventarisatierapport 200402 broedvogels braakmanbos 2003.pdf
Vergeer J.W., Berrevoets C., Janse H. & Sluijter T.C.J. De Broedvogels van Schouwen-Duiveland in 1987 Bestand:Vergeer e a 1987 De Broedvogels van Schouwen- Duiveland in 1987.pdf
Vergeer J.W., Marx L. & Sierdsema H. Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019. Bestand:Vergeer et al 2019a Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland 2013-19 Sovon rapport.pdf
Vergeer J.W., Sluijter M. & Lilipaly S. Broedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018. Met een overzicht van de aantalsontwikkeling en het broedsucces van kustbroedvogels Bestand:Vergeer Sluijter Lilipaly 2018 Broedvogels van de Zuidkust van Schouwen in 2018 Sovon-rapport 2018 75.pdf
Vermeersch G., Devos K., Driessens G., Everaert J., Feys S., Herremans M., Onkelinx T., Stienen E.W.M. & T’Jollyn F. Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoorten Bestand:Vermeersch et al 2020 BroedvogelsInVlaanderen2013-2018.pdf
Verroken D. Broedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020. Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Noord in 2013-2020.pdf
Verroken D. Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord - BMP-plot 27889 Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord.pdf
Verroken D. Broedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020 Bestand:Broedvogelrapport over Braakman Zuid in 2013-2020.pdf
Verroken D. Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord - BMP-plot 27889 - bijlagen Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord - bijlage.pdf
Verroken D. Broedvogels op het Paulinaschor in 2020 Bestand:Broedvogels op het Paulinaschor in 2020.pdf
Verroken D. Broedvogels in het natuurreservaat ‘Plaskreek’ in het broedseizoen 2020. Bestand:Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2020.pdf
Verroken D. Broedvogels op het Paulinaschor te Terneuzen in 2019 Bestand:Paulinaschor te Terneuzen broedvogels 2019.pdf
Verroken D. Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord bijlage 2 overige soorten Bestand:Verroken D 2020 Broedvogelrapport 2019 Braakman Noord bijlage 2 overige soorten.pdf
Verroken D. Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2018 en 2019 Bestand:Broedvogels in het natuurreservaat Plaskreek in het broedseizoen 2018 en 2019.pdf
Vleugel D.A., Warren J.A.M & Wilmink G.F. Avifauna van Zuid-Beveland Bestand:Vleugel-ea-1948.pdf
Vogelwerkgroep Walcheren Vogels op Walcheren 2011 Bestand:Jaarverslag-VWG-Walcheren-2011.pdf
Vogelwerkgroep Walcheren Vogels op Walcheren 2012 Bestand:Jaarverslag-VWG-Walcheren-2012.pdf
Walhout J.M. Broedvogelinventarisatie Middelburg 2007 Bestand:Walhout 2007 Broedvogelinventarisatie Middelburg 2007.pdf
Walhout J.M. Broedvogelinventarisatie Middelburg 2008 Bestand:Walhout 2008 Broedvogelinventarisatie Middelburg 2008.pdf
Walhout J.M. Broedvogelinventarisatie Middelburg 2009 Bestand:Broedvogelinventarisatie-Middelburg-2009.pdf
Warren J.A.M. Het overwinteren van de Kluut in Zeeland Bestand:Dln1942-overwinteren-kluut-zeeland.pdf
Wedts de Swart, J.C. Gestuwde vogelvoorjaarstrek langs de kust Bestand:DLN0741982039.pdf
Wieland A. Broedvogelinventarisatie Sas van Gent 2008 Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-Sas-van-Gent-2008.pdf
Wieland A. Broedvogelinventarisatie Zaamslag 2009 Bestand:Rapportage-broedvogelinventarisatie-stadsvogelproject-zaamslag-2009.pdf
Wieland A. & Knipping M. Broedvogelinventarisatie Biervliet 2009 Bestand:Eindrapportage-broedvogelinventarisatie-biervliet-2009.pdf
Wieland, A. Broedvogelinventarisatie Terneuzen 2007 Bestand:Broedvogelinventarisatie-terneuzen-2007.pdf
Wieland, A. Broedvogelinventarisatie Terneuzen 2010 Bestand:Broedvogelinventarisatie-terneuzen-2010.pdf
Wieland, A. De Huiszwaluw in Zeeland in 2008 Bestand:Persbericht-huiszwaluw-in-zeeland-in-2008.pdf
Willems F. Aantalsschattingen van broedvogels in Zeeland in 1998-2000 Bestand:Sovon-informatierapport 200309 aantalschattingen broedvogels zeeland 1998-2000.pdf
Winden J. van der, de Fouw J, Dreef C., van Horssen P.W. & Dirksen S. Deltagebied: nationaal en internationaal topgebied voor vogels. Status, trends, be-dreigingen en toekomst voor watervogels in het Deltagebied. Bestand:Deltagebied-nationaal-en-internationaal-topgebied-voor-vogels.pdf
Wolf P. & Meininger P.L. Zeeën van zee-eenden bij de Brouwersdam Bestand:Wolf Meininger 2004 Zeeen van zee-eenden bij de Brouwersdam. Nieuwsbrief NZG 5-2 1-2.pdf
Wolf P.A., Hoekstein M.A. & Lilipaly S.J. Vorstslachtoffers onder watervogels in de Oosterschelde en de Westerschelde in februari 2012 Bestand:Wolf Hoekstein Lilipaly 2012 Vorstslachtoffers 2012.pdf
de Rijk J.J. Vogels en mensen in Nederland 1500-1920 Bestand:Vogels en mensen - de Rijk proefschrift 2015.pdf
de Smet A. & Castelijns H. Grondeleenden en steltlopers in Zeeuwsch Vlaanderen. Broedvogelinventarisatie 1994. Bestand:De Smet en Castelijns 1995 Grondeleenden en Steltlopers in Zeeuws Vlaanderen 1994.pdf
van Groen F.M. & Dekker J. Broedvogels van Walcheren en Noord-Beveland. Inventarisatie 2020. (concept - titel kan nog veranderen!) Bestand:Groen en Dekker 2020 Broedvogels Walcheren en Noord-Beveland 2020 GenGrapport.pdf
van Lynden A.J.H. Vogels waargenomen omstreeks 1943 op Ter Hooge Bestand:Van-Lynden-1957-Vogels-waargenomen-omstreeks-1943-op-Ter-Hooge.pdf
van Lynden A.J.H. Avifauna van Walcheren in 1956. Bestand:Van-Lynden-1956-Avifauna-van-Walcheren-in-1956.pdf
van Oordt G.J. Vogelwaarnemingen betreffende het Sloe, gem. Nieuw- en Sint Joosland, 1928-1937. Bestand:Oordt-1928-37-Vogelwaarnemingen-betreffende-het-Sloe.pdf
van den Berg A., Baptist H.J.M. & Meininger P.L. Twee broedgevallen van de Middelste Zaagbek (Mergus serrator) in het Grevelingenmeer Bestand:Berg A van den Baptist en Meininger 1978 Twee broedgevallen Middelste Zaagbek Limosa 51 001-005.pdf